ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera Liceum Sztuk Plastycznych im. O. Boznańskiej
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera
Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej 

Nauka z WAT

WAT Projekt ACE

 

Informacje dotyczące projektu
„Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca"

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w partnerstwie z Powiatem Augustowskim, reprezentowanym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, realizuje projekt „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca" w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty", działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych w 40 szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce, poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

 

Wsparcie uzyskało 25 liceów ogólnokształcących i 15 techników z terenów całej Polski.
W ramach projektu powstały cztery interdyscyplinarne programy nauczania przenikające i uzupełniające się wzajemnie, korelujące treści i metody nauczania z matematyki i fizyki oraz biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.

 

Z naszej szkoły do projektu zostały zakwalifikowane dwie klasy: klasa II a – realizująca rozszerzoną podstawę programową z matematyki i fizyki oraz klasa II e – realizująca rozszerzoną podstawę programową z biologii i chemii. Od 2 września w/w klasy realizują w ramach swoich planowych zajęć lekcyjnych z matematyki i fizyki lub biologii i chemii innowacyjne programy nauczania z tych przedmiotów.

 

W ramach projektu w październiku szkoła otrzymała sprzęt w postaci nowoczesnej tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, projektorem i kamerą.

 

W listopadzie uczniowie będący beneficjentami projektu napisali testy diagnostyczne ze swoich przedmiotów kierunkowych (czyli matematyki i fizyki lub biologii i chemii).
W ramach projektu są prowadzone zajęcia pozalekcyjne w formie kół (matematyczno-fizyczne oraz biologiczno-chemiczne) przeznaczonych dla najzdolniejszych uczniów biorących udział w projekcie.
Latem 2014 roku zostaną zorganizowane obozy naukowe dla najlepszych uczniów.

Jesienią 2014 roku zostaną przeprowadzone konkursy przedmiotowe.

 

W czasie trwania projektu będą organizowane wykłady na terenie WAT.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok