ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera Liceum Sztuk Plastycznych im. O. Boznańskiej
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera
Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej 
  • Perspektywy

UWAGA! Kandydaci do klasy dwujęzycznej! WAŻNE TERMINY!

13.05.2024 r. do 29.05.2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziału dwujęzycznego.

05.06.2024 r. - sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych

do 04.06. do godz. 15.00
- złożenie deklaracji woli przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych (deklaracja dostępna na stronie internetowej szkoły).

 - godzina do ustalenia indywidualnie w sekretariacie szkoły lub tel.324552228.
Termin dodatkowy – ustalony indywidualnie z kandydatem.

 

Pozytywny wynik oznacza uzyskanie min. 50% punktów, co stanowi 15 z 30 pkt. możliwych do zdobycia.
Sprawdzian kompetencji językowych jest sprawdzianem przeprowadzanym w formie ustnej. Kandydat losuje zestaw zadań, a po 15 minutach (czas na zapoznanie się z zestawem i przygotowanie się) przystępuje do rozmowy z członkiem komisji.
Wylosowany zestaw obejmuje trzy zadania (do zdobycia 30 punktów)
Zadanie 1 (do zdobycia 6 pkt.)
Rozmowa na podstawie przeczytanego tekstu
Zadanie 2 (do zdobycia 6 pkt.)
Opis ilustracji oraz odpowiedzi na pytania
Zadanie 3 (do zdobycia 6 pkt.)
Umiejętność reagowania językowego w sytuacjach typowych
Umiejętności językowe (do zdobycia 12 pkt.)

do 12.06.2024 r. – podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (w budynku szkoły oraz na stronie internetowej:www.tischner-wodzislaw.pl

21.06.2024 r. do 05.07.2024 r do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

12.07.2024 r. - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (na tablicy informacyjnej w budynku szkoły)

12.07.2024 r. do 18.07.2024 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Kandydat składa ponadto 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie).


19.07.2024 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły (na tablicy informacyjnej w budynku szkoły).

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok