ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera Liceum Sztuk Plastycznych im. O. Boznańskiej
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera
Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej 
  • Perspektywy
  • Podium maturalne
  • Solidarni z Ukrainą

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

image002

Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Wodzisławski.

Nr projektu: RPSL.11.01.06-24-00-003E/22

 

Nasza szkoła otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu ICT w ramach projektu konkursowego pt. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Wodzisławski” o wartości 34 826,10 zł, na co składa się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 30 260,01, dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 780,00 zł oraz środki własne 2 786,09 zł.

Powiat Wodzisławski złożył Wniosek o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-418/2022 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został oceniony pozytywnie oraz skierowany do dofinansowania i realizacji.

Beneficjent – Powiat Wodzisławski w ramach projektu dedykowanego pomocy uchodźcom z Ukrainy tj. uczniom/uczennicom uciekającym z terytorium Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczającym do szkół prowadzonych przez powiat wodzisławski zaplanował zakup sprzętu ICT – laptopy z oprogramowaniem użytkowym oraz tablety, które będą stanowić własność szkoły.

Dofinansowanie do projektu pt. „Wsparcie dla uczniów Ukrainy – Powiat Wodzisławski” pozyskano z

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.6 – Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Całkowita wartość projektu to 38 823,53 zł. w tym:

85% dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 000,00 zł,
5% dofinansowania z budżetu krajowego: 1 941,18 zł,
10% wkład własny: 3 882,35 zł.

Okres realizacji: od 01.08.2022 r. do 31.03.2023 r.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 32 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, podlegających pod Powiat Wodzisławski poprzez zakup sprzętu ICT z którego będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczestniczący do szkół na terenie powiatu wodzisławskiego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok