ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

 

II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych

Przebieg egzaminu wstępnego do  Liceum Sztuk Plastycznych

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z trwającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie kraju oraz podjętymi działaniami polegającymi na zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii informujemy, że Regulamin Egzaminu Wstępnego ulega zmianie.

Nie przeprowadza się części ustnej egzaminu.

Czas trwania każdej części praktycznej to 60 min

Za każdą część egzaminu można dostać 20 pkt (3 części x 20 pkt = max 60 pkt) , aby zdać egzamin trzeba zdobyć 30 pkt

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia  podczas egzaminu wstępnego będzie zastosowany reżim sanitarny, polegający na stosowaniu maseczek oraz rękawiczek ochronnych, które po zajęciu stanowiska kandydat może zdjąć.  Ponadto informujemy, że maseczki i rękawiczki kandydat przynosi swoje. Środki dezynfekujące dostępne będą na terenie szkoły.

Jeśli w dniu egzaminu będzie sprzyjająca pogoda, egzamin odbędzie się na zewnątrz  budynku, na trawniku szkolnym wokół wierzby. Prosimy odpowiednio przygotować się i zabrać ze sobą wodę do picia oraz okrycie głowy. Jeśli pogoda nie będzie odpowiednia, egzamin przeprowadzimy w salach lekcyjnych, na drzwiach  wywieszone będą nazwiska kandydatów.

 

Termin egzaminu : 24.06.2020 godz. 10.00

Przed egzaminem należy dostarczyć:

-  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu – plastyk  (można dostarczyć w późniejszym terminie należy o tym  poinformować w sekretariacie szkoły przed egzaminem)

Na egzamin należy przygotować:

1. Teczka

Podpisana teczka z rysunkami, pracami malarskimi, dyplomami z konkursów plastycznych, mogą być dołączone także prace z kursu,  nie przynosimy rzeźb i innych przestrzennych prac, można dołączyć zdjęcie wykonanej rzeźby lub innej pracy, na dołączonych pracach proszę na odwrocie napisać rok powstania

2. Narzędzia oraz materiały na egzamin

Należy zabrać: blok rysunkowy A3,ołówki, gumkę, temperówkę, farby, naczynie na wodę, wodę w plastikowej butelce, pędzle, paletę, plastelinę lub glinę – ok. 0,5 kg, narzędzia do pracy w glinie   (mały nożyk), podkładkę pod glinę ( żeby nie pracować bezpośrednio na stole),   legitymację szkolną

Szkoła nie pożycza narzędzi

Proszę ubrać się wygodnie i pamiętać, że to egzamin praktyczny i można się pobrudzić!

Przebieg egzaminu:

Egzamin obejmuje tylko część praktyczną na początku każdej części nauczyciel przedstawi temat waszego zadania oraz krótko objaśni jak go  należy zrobić. Podczas trwania egzaminu nauczyciele nie udzielają korekt i nie odpowiadają na pytania dotyczące zadania.

Malarstwo: 60 min

Rysunek: 60 min

Kompozycja przestrzenna: 60 min

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok