ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

 

II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Zasady przeprowadzania konsultacji oraz korzystania z biblioteki szkolnej.

Procedura przeprowadzania konsultacji w szkole.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się procedurę przeprowadzania konsultacji w szkole.

 1. Konsultacje odbywają się w dniach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.
 2. W konsultacjach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe.
 3. Nauczyciel ustala w sekretariacie datę i godzinę konsultacji podając dokładną liczbę uczniów (maksymalna liczba uczniów - 12)
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do uzyskania zgody rodzica / opiekuna prawnego na udział ucznia w konsultacjach na terenie szkoły. Zgoda powinna być przesłana nauczycielowi poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 5. Konsultacje przeprowadza się w sali gimnastycznej. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Uczestnicy konsultacji korzystają wyłącznie z wejścia od strony boiska. Uczestnicy korzystają ze stanowisk wyznaczonych przez nauczyciela. Niedozwolona jest zmiana położenia stolików i krzeseł. Zabrania się przemieszczania po pozostałej części szkoły. Uczniowie po konsultacjach opuszczają teren szkoły. Należy zachować dystans społeczny min. 2m od pozostałych osób.                                                              
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia należy odizolować osoby przejawiające objawy choroby w pomieszczeniu 0.19 lub 0.20 oraz niezwłocznie poinformować Dyrektora szkoły.
 7. Osoby biorące udział w konsultacjach zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ustalonych przez GIS, MZ, MKiDN oraz MEN.

 

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się procedurę korzystania z biblioteki szkolnej.

 1. Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach 7:30-15:30
 2. Uczniowie, którzy zamierzają zwrócić / wypożyczyć książki ustalają datę i godzinę z pracownikiem biblioteki poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 3. W bibliotece może przebywać 1 uczeń oraz pracownik biblioteki.
 4. Książki zwracane przez uczniów poddawane są kwarantannie w sali 1.43 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 5. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Zabrania się przemieszczania po pozostałej części szkoły. Uczniowie po wizycie w bibliotece opuszczają teren szkoły. Należy zachować dystans społeczny min. 2m od pozostałych osób.
 6. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ustalonych przez GIS, MZ, MKiDN oraz MEN.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok