ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

 

II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Sukcesy uczniów

13 uczniom Tischnera przyznano stypendia!

logo fe flaga pl wsl uefs

Przyznano stypendia w ramach projektu Śląskie - Inwestujemy w talenty - V edycja. Aż 13 uczniów TISCHNERA uzdolnionych w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych spełniło kryteria!

W sumie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 1619 wniosków. Powołana przez Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, sporządziła Listę rankingową obejmującą grupę 1573 osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie. Stypendia przyznano jednak 773, wśród nich znaleźli się szczęśliwcy „Tischnera”:

Marta Bauerek (1A)
Zofia Mrozek (1A)
Zofia Niesłańczyk (1A)
Julia Wolny (1A)
Emilia Czajka (1D)
Amelia Kwapisz(1D)
Małgorzata Adamczyk (1F)
Tymoteusz Borowski (1F)
Łukasz Klon (1F)
Matylda Kołek (1F)
Mateusz Lampert (1F)
Piotr Sosna (1F)
Pola Tannenberg (1F)

W ramach projektu uczniom przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).

Gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok