ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

Opieka stomatologiczna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ NAD UCZNIAMI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Opiekę stomatologiczną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lexstom” Usługi medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 zgodnie z Porozumieniem nr WO.031.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

 

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej lekarz dentysta wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje m.in:
• w zakresie leczenia:
- badania podstawowe i kontrolne,
- rentgen,
- znieczulenie,
- leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne - zęby od „4” do „8” + światłoutwardzalne – zęby od „3” do „3” góra i dół),
- leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne),
- leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,
- usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,
• w zakresie profilaktyki:
- badanie kontrolne,
- usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,
- lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,
- impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Prosi się również o przyniesienie dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.
Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.

Rejestracja czynna od poniedziałku do soboty w godzinach przyjęć wskazanych poniżej. Wizyty należy umawiać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 533 226 155, 32/4554278

Godziny przyjęć w NZOZ „Lexstom”:
• poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 19.00
• sobota w godz. od 8.00 do 14.00
Adres: ul. 26 Marca 164, piętro II, pok. 234, Wodzisław Śląski

UWAGA! Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez szkołę.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok